Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului.

Trimestrul 4/2021

RAPORT  privind consecinţele activităţilor

asupra mediului al C.E.E. Crucea Wind Farm S.A., jud. Constanța

=SUMAR=

Octombrie - Decembrie 2021

 

În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile octombrie-decembrie au fost identificate 34 specii de păsări reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii rezidente, migratoare și specii care iernează.

În lunile octombrie, noiembrie și decembrie, pe amplasament au fost identificate specii de păsări rezidente, caracteristice culturilor agricole și zonelor de stepă, precum ciocârlii, potârnichi, presuri, corvide și păsări răpitoare de zi, și specii migratoare, dintre care 11 specii de răpitoare de zi și pelicanul creț, precum și numeroase specii de păseriforme. La debutul perioadei de iarnă (luna decembrie) au fost observate și specii nordice sau aparținând unor populații nordice, care iernează în zona amplasamentului.

În lunile octombrie-decembrie, avifauna a fost dominată atât cantitativ cât şi calitativ de prezenţa speciilor migratoare compusă majoritar din specii de paseriforme. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafaţa amplasamentului, în strânsă corelaţie cu necesităţile de biotop ale fiecăreia dintre ele. Lucrările agricole desfășurate pe suprafața amplasamentului influențează dinamica avifaunei în zona amplasamentului studiat.

Pe parcursul acestor luni pe suprafaţa amplasamentului P.E. CRUCEA WIND FARM s-a constatat prezența în număr mai mare a unor specii de paseriforme, precum graurul – Sturnus vulgaris, ciocârlia de bărăgan – Melanocorypha calandra, pescăruși pontici – Larus cachinnans, presura sură – Emberiza calandraCorvus frugilegus - cioara de semănătură, șorecarul comunButeo buteo și alte specii caracteristice terenurilor agricole.

Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), berze (Odinul Ciconiiformes) și pelicani (Ordinul Pelecaniformes), din care unele, au fost semnalate în pasaj pe deasupra amplasamentului. Dintre speciile răpitoare de zi observate în zona P.E. Crucea Nord au fost observate exemplare aparținând speciilor: Acvila de câmp – Aquila heliaca, codalbul - Haliaeetus albicilla, Erete de stuf - Circus aeruginosus, Eretele vânăt – Circus cyaneus, Șorecarul comun - Buteo buteo, Șorecarul mare - Buteo rufinus, Șorecar încălțat – Buteo lagopus, Șoim dunărean – Falco cherrug, Vânturelul roșu – Falco tinnunculus, Uliu păsărar – Accipiter nisus, iar dintre speciile aparținând ordinului Pelecaniformes a fost observat Pelicanul creț – Pelecanus crispus.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care turbinele eoliene l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate în acest scop platformele şi împrejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de căutare a potenţialelor victime (carcase de păsări) în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte paralele sub fiecare dintre turbinele controlate, dispuse la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt şi acoperind o suparafaţă aproximativ egală cu suprafaţa de rotaţie a palelor.

În lunile octombrie-decembrie 2021 nu au fost identificate păsări moarte ca urmare a coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului parcului eolian Crucea în această perioadă a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate semnificativ de funcţionarea parcului eolian.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care parcul eolian l-ar putea avea asupra chiropterelor  au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.

În lunile octombrie-decembrie 2021 nu au fost identificați lilieci moarți ca urmare a coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului parcului eolian în perioada analizată a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influențate de funcționarea parcului eolian.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În trimestrul 4, la data de 19.10.2021 s-au efectuat măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian și anume în doua puncte lângă localitatea Crucea și un punct lângă satul Runcu. Valorile determinate au fost de 48,0 dB(A) și 50,5 dB(A) lângă cele mai apropiate locuințe din Crucea, respectiv 45,5 dB(A) lângă cea mai apropiată locuință din Runcu.

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele asupra parametrilor chimici se încadrează în valori normale, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.

Gestionarea deșeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

Poluări accidentale

Nu au existat poluări accidentale.