Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului.

Trimestrul 2/2021

Trimestrul 2/2021


RAPORT  privind consecinţele activităţilor


asupra mediului al C.E.E. Crucea Wind Farm S.A., jud. Constanța


=SUMAR=


Aprilie - iunie 2021


 


În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile aprilie - iunie au fost identificate 18 specii de păsări reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii sedentare și specii cuibăritoare.


În lunile aprilie, mai, iunie, pe amplasament au fost identificate specii de păsări precum: codobatură galbenă – Motacilla flava, sticlete – Carduelis carduelis, presură cu cap negru - Emberiza melanocephala, cioară grivă – Corvus cornix, coțofană - Pica pica, florinte – Carduelis chloris, cioara de semănătură - Corvus frugilegus, șorecar comun - Buteo buteo, pescăruș cu picioare galbene - Larus michahellis, potârniche - Perdix perdix etc.


În lunile aprilie - iunie, avifauna a fost dominată atât cantitativ cât şi calitativ de prezenţa păsărilor sedentare și a speciilor cuibăritoare. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafaţa amplasamentului, în strânsă corelaţie cu necesităţile de biotop ale fiecăreia dintre ele. Lucrările agricole desfășurate pe suprafața amplasamentului influențează dinamica avifaunei în zona amplasamentului studiat.


Pe parcursul acestor luni pe suprafaţa amplasamentului P.E. CRUCEA WIND FARM s-a constatat prezența în număr mai mare a corvidelor: Corvus frugilegus - cioara de semănătură, Corvus cornix - cioara grivă, Corvus monedula – stăncuța, Pica pica – coțofana, specii caracteristice terenurilor agricole.


Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care au fost semnalate exemplare în pasaj pe deasupra amplasamentului sau în apropierea acestuia,  nefiind înregistrate coliziuni accidentale în perioada studiată. Dintre speciile răpitoare de zi observate în zona P.E. Crucea Nord au fost observate exemplare aparținând speciilor: Buteo buteo, Falco tinnunculus.


Pentru evaluarea eventualului impact pe care turbinele eoliene l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate în acest scop platformele şi împrejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de căutare a potenţialelor victime (carcase de păsări) în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte paralele sub fiecare dintre turbinele controlate, dispuse la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt şi acoperind o suparafaţă aproximativ egală cu suprafaţa de rotaţie a palelor.


În lunile aprilie – iunie 2021 nu au fost identificate păsări moarte în urma coliziunii cu palele turbinelor.


Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului parcului eolian Crucea în aceasta perioada a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.


Pentru evaluarea eventualului impact pe care parcul eolian l-ar putea avea asupra chiropterelor  au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.


În lunile aprilie - iunie 2021 nu au fost identificați lilieci morți în urma coliziunii cu palele turbinelor.


Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului parcului eolian în perioada analizată a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influențate de funcționarea parcului eolian.


Rezultatele măsurătorilor de zgomot


În perioada monitorizată nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.


Modul de gestionare a apelor uzate


Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele asupra parametrilor chimici se încadrează în valori normale, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.


Gestionarea deșeurilor


Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.


Poluări accidentale


Nu au existat poluări accidentale.