Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului.

Trimestrul 4/2020

Trimestrul 4/2020

RAPORT  privind consecinţele activităţilor

asupra mediului al C.E.E. Crucea Wind Farm, jud. Constanța

=SUMAR=

Octombrie - decembrie 2020

În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile octombrie - decembrie au fost identificate 12 specii de păsări reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii sedentare și oaspeți de iarnă.

În lunile octombrie, noiembrie, decembrie, pe amplasament au fost identificate specii de păsări precum: vrabie de câmp - Passer montanus,  sfrâncioc mare - Lanius excubitor,  sticlete – Carduelis carduelis, mierla – Turdus merula, cioară grivă – Corvus cornix, coțofană - Pica pica, florinte – Carduelis chloris, cioara de semănătură - Corvus frugilegus, șorecar comun - Buteo buteo, pescăruș cu picioare galbene - Larus michahellis, etc.

Păsările monitorizate sunt dispersate aleatoriu pe întreg arealul parcului eolian şi în vecinătatea acestuia fără a se constata locuri preferate sau de acumulare. Inclusiv speciile cu comportament de stol utilizează toate suprafețele aferente parcului eolian. Au fost întâlnite stoluri de Larus michahellis – pescăruș cu picioare galbene și Corvus frugilegus – cioară de semănătură pe terenurile agricole care erau proaspăt arate.

Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care au fost semnalate exemplare în pasaj pe deasupra amplasamentului sau în apropierea acestuia, nefiind înregistrate coliziuni accidentale în perioada studiată. Dintre speciile răpitoare de zi observate în zona P.E. Crucea Nord au fost observate exemplare aparținând speciilor: Buteo buteo, Falco tinnunculus.

În lunile octombrie - decembrie 2020 nu au fost identificate păsări moarte în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile octombrie-decembrie 2020 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra chiropterelor, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.

În lunile octombrie – decembrie 2020 nu au fost identificați lilieci morți în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului parcului eolian CRUCEA WIND FARM în perioada analizată a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influențate de funcționarea parcului eolian.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În perioada monitorizată au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian si rezultatele masuratorilor se incadreaza in limitele legale.

Modul de gestionare al apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele asupra parametrilor chimici se încadrează în valori normale, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.

Gestionarea deșeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

Poluări accidentale

Nu au existat poluări accidentale.