Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului.

Trimestrul 3/2020

Trimestrul 3/2020


RAPORT  privind consecinţele activităţilor


asupra mediului al C.E.E. Crucea Nord, jud. Constanța


=SUMAR=


Iulie - septembrie 2020


În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul parcului eolian CRUCEA NORD în lunile iulie-septembrie au fost identificate 23 de specii de păsări reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii sedentare și specii cuibăritoare.


În lunile iulie, august, septembrie, pe amplasament au fost identificate specii de păsări precum: sfrâncioc mare - Lanius excubitor,  sticlete – Carduelis carduelis, mierla – Turdus merula, cioară grivă – Corvus cornix, dumbrăveancă – Coracias garrulus, coțofană - Pica pica, florinte – Carduelis chloris, cioara de semănătură - Corvus frugilegus, șorecar comun - Buteo buteo, pescăruș cu picioare galbene - Larus michahellis, potârniche - Perdix perdix etc.


Păsările monitorizate sunt dispersate aleatoriu pe întreg arealul parcului eolian şi în vecinătatea acestuia fără a se constata locuri preferate sau de acumulare. Inclusiv speciile cu comportament de stol utilizează toate suprafețele aferente parcului eolian. Au fost întâlnite stoluri de Larus michahellis – pescăruș cu picioare galbene și Corvus frugilegus – cioară de semănătură pe terenurile agricole care erau proaspăt arate.


Din punct de vedere al speciilor care pot interacţiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de răpitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care au fost semnalate exemplare în pasaj pe deasupra amplasamentului sau în apropierea acestuia, fiind înregistrată și o mortalitate (Circus aeruginosus) în perioada studiată. Dintre speciile răpitoare de zi observate în zona P.E. CRUCEA WIND FARM au fost observate exemplare aparținând speciilor: Buteo buteo, Falco tinnunculus.


În luna august 2020 au fost identificate două carcase: Lanius excubitor– sfrâncioc mare și Circus aeruginosus – erete de stuf (pasăre protejată conform Anexei 3 din OUG 57/2007), pentru care au fost completate declaraţiile privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare și transmise autorităților competente.


Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului parcului eolian CRUCEA WIND FARM în lunile iulie-septembrie 2020 a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.


Pentru evaluarea eventualului impact pe care C.E.E. CRUCEA WIND FARM l-ar putea avea asupra chiropterelor, au fost cercetate amănunţit atât suprafaţa amplasamentului cât şi împrejurimile acestuia, fiind utilizată aceeași metodologie ca în cazul păsărilor. Căutările carcaselor de chiroptere au fost făcute concomitent cu căutările carcaselor de păsări.


În luna august 2020 a fost identificată o carcasă de Nyctalus noctula-liliac de seară pentru care a fost completată declaraţia privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare și transmise autorităților competente.


Starea de conservare a faunei de chiroptere în zona amplasamentului parcului eolian în perioada analizată a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influențate de funcționarea parcului eolian.


Rezultatele măsurătorilor de zgomot


În perioada monitorizată nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.


Modul de gestionare al apelor uzate


Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată; rezultatele asupra parametrilor chimici se încadrează în valori normale, nefiind depășite limitele maxime prevăzute prin lege.


Gestionarea deșeurilor


Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.


Poluări accidentale


Nu au existat poluări accidentale.