Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului.

Trimestrul 2/2020

Trimestrul 2/2020

RAPORT  privind consecintele activitatilor

asupra mediului al C.E.E. Crucea Nord, jud. Constanta

=SUMAR=

Aprilie - iunie 2020

 

In timpul monitorizarii avifaunei din perimetrul parcului eolian CRUCEA NORD, in lunile aprilie - iunie au fost identificate 19 specii de pasari reprezentative zonei de stepa și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii sedentare și specii cuibaritoare.

In aceasta perioada, pe amplasament au fost identificate specii de pasari precum: sticlete – Carduelis carduelis, mierla – Turdus merula, presura cu cap negru - Emberiza melanocephala, cioara griva – Corvus cornix, cotofana - Pica pica, florinte – Carduelis chloris, cioara de semanatura - Corvus frugilegus, șorecar comun - Buteo buteo, pescaruș cu picioare galbene - Larus michahellis, potarniche - Perdix perdix etc.

In lunile aprilie - iunie, avifauna a fost dominata atat cantitativ cat şi calitativ de prezenta pasarilor sedentare și a speciilor cuibaritoare. Speciile observate au fost distribuite neuniform pe suprafata amplasamentului, in stransa corelatie cu necesitatile de biotop ale fiecareia dintre ele. Lucrarile agricole desfașurate pe suprafata amplasamentului influenteaza dinamica avifaunei in zona amplasamentului studiat.

Pe parcursul acestor luni pe suprafata amplasamentului P.E. CRUCEA NORD s-a constatat prezenta in numar mai mare a corvidelor: Corvus frugilegus - cioara de semanatura, Corvus cornix - cioara griva, Corvus monedula – stancuta, Pica pica – cotofana, specii caracteristice terenurilor agricole.

Din punct de vedere al speciilor care pot interactiona cu turbinele eoliene, principalul grup cu risc de coliziune este reprezentat de rapitoarele de zi (Ordinul Falconiformes), din care au fost semnalate exemplare in pasaj pe deasupra amplasamentului sau in apropierea acestuia, fiind inregistrata și o mortalitate (Falco tinnunculus) in perioada studiata. Dintre speciile rapitoare de zi observate in zona P.E. Crucea Nord au fost observate exemplare apartinand speciilor: Buteo buteo, Falco tinnunculus.

Pentru evaluarea eventualului impact pe care turbinele eoliene l-ar putea avea asupra avifaunei, au fost cercetate amanuntit atat suprafata amplasamentului cat şi imprejurimile acestuia. Pe perioada de monitorizare au fost cercetate in acest scop platformele şi imprejurimile turbinelor eoliene. Metodologia de cautare a potentialelor victime (carcase de pasari) in interiorul amplasamentului a fost bazata pe cautarea activa in teren a acestora. Au fost realizate in acest scop mai multe transecte paralele sub fiecare dintre turbinele controlate, dispuse la distante de aproximativ 5 metri unul de celalalt şi acoperind o suparafata aproximativ egala cu suprafata de rotatie a palelor.

In luna aprilie 2020 a fost identificata o carcasa de Carduelis chloris – florinte (pasare protejata conform Anexei 4B din OUG 57/2007) gasita pe amplasamentul statiei de transformare și in luna mai a fost identificata o carcasa de Falco tinnunculus – vanturel roșu (pasare protejata conform Anexei 4B din OUG 57/2007) gasita la baza turbinei CRN26, pentru care au fost completate declaratiile privind capturarea/uciderea accidentala a unei specii de pasari sau a unei specii strict protejate prevazute in anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare și transmise autoritatilor competente.

Starea de conservare a avifaunei in zona amplasamentului parcului eolian Crucea Nord in lunile aprilie - iunie 2020 a fost in general buna, numarul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influentate de functionarea parcului eolian.

In aceasta perioada nu au fost identificati lilieci morti in urma coliziunii cu palele turbinelor.

Starea de conservare a faunei de chiroptere in zona amplasamentului parcului eolian Crucea Nord in perioada analizata a fost in general buna, numarul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influentate de functionarea parcului eolian.

Rezultatele masuratorilor de zgomot

In perioada monitorizata nu au fost efectuate masuratori ale zgomotului in cadrul parcului eolian.

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de catre o firma specializata; rezultatele asupra parametrilor chimici se incadreaza in valori normale, nefiind depașite limitele maxime prevazute prin lege.

Gestionarea deșeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv in cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate in vederea depozitarii și apoi a reciclarii acestora.

Poluari accidentale

Nu au existat poluari accidentale.