Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului.

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 2/2022

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 1/2022

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 4/2021

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 3/2021

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 2/2021

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 1/2021

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 4/2020

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 3/2020

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 2/2020

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 1/2020

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 4/2019

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 3/2019

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 2/2019

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 1/2019

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 4/2018

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 3/2018

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 2/2018

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 1/2018

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 4/2017

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 3/2017

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 2/2017

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 1/2017

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 4/2016

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 3/2016

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 2/2016

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 1/2016

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 4/2015

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 3/2015

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 2/2015

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestru 1/2015