Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestrul 4/2017

Trimestrul 4/2017


Metoda de lucru folosită pentru realizarea inventarului speciilor de păsări


 


 


 


Inventarierea a presupus atât determinarea calitativă a speciilor de păsări din amplasament cât şi obţinerea de date referitoare la mărimea populaţiilor speciilor ţintă. Determinările calitative au avut la baza observarea directă a speciilor, aplicată prin metoda punctelor fixe şi/sau după caz prin metoda transectelor. Poziţia, direcţia şi dimensiunile transectelor, au fost stabilite cu ajutorul hărţilor şi în functie de conformaţia terenului şi căile de acces existente. Identificarea speciilor de păsări s-a facut prin metode adecvate fierei specii/grup de specii. Toate informatiile obţinute în urma activitătilor realizate în teren privind distribuţia populaţiilor speciilor de păsări au fost centralizate într-o baza de date comună alături de observaţiile din lunile anterioare.


Metodologia de căutare a eventualelor pasări moarte în interiorul amplasamentului a fost bazată pe căutarea activă în teren a acestora. Au fost realizate în acest scop mai multe transecte paralele, amplasate în jurul turbinelor, la distanțe de aproximativ 5 metri unul de celălalt. Lista punctelor de obsevaţie, altitudinile şi coordonatele GPS ale acestora sunt redate în tabelul 1, iar dispunerea acestora şi a transectelor parcurse în teren este redată în figura 1.


Perioada monitorizată:  aprilie iunie 2017


Obiectiv: Identificarea compozitiei specifice a avifaunei din zo


Echipamente folosite: Binoclu 10 x 50; Aparat Foto Canon EOS 600D + teleobiectiv


Canon 100-400 mm