Mediu

Raport monitorizare impact asupra mediului. Trimestrul 1/2020

Trimestrul 1/2020

RAPORT  privind consecinţele activităţilor

asupra mediului al C.E.E. Crucea Nord, jud. Constanța

=SUMAR=

ianuarie - martie 2020

 

În timpul monitorizării avifaunei din perimetrul parcului eolian Crucea Nord în lunile ianuarie – martie 2020 au fost identificate 13 de specii de păsări reprezentative zonei de stepă și agro-ecosistemelor, reprezentate de specii sedentare și oaspeți de iarnă.

În lunile ianuarie, februarie și martie, pe amplasament au fost identificate specii de păsări precum: mierla – Turdus merula, cioară grivă – Corvus cornix, coțofană - Pica pica, cinteză de iarnă - Fringilla montifringilla, cioara de semănătură - Corvus frugilegus, șorecar comun - Buteo buteo, pescăruș cu picioare galbene - Larus michahellis, potârniche - Perdix perdix etc.

Lucrările agricole desfășurate pe suprafața amplasamentului influențează dinamica avifaunei în zona amplasamentului studiat.

Pe parcursul acestor luni pe suprafaţa amplasamentului parcului eolian Crucea Nord       s-a constat prezența în număr mai mare a corvidelor: Corvus frugilegus - cioara de semănătură, Corvus cornix - cioara grivă, Corvus monedula – stăncuța, Pica pica – coțofana, specii caracteristice terenurilor agricole.

 Dintre speciile răpitoare de zi observate în zona parcului eolian Crucea Nord au fost observate exemplare aparținând speciilor: Buteo buteo, Falco tinnunculus.

În luna martie 2020 a fost identificată o carcasă de Turdus merula – mierlă (pasare comuna, neprotejata) găsită pe amplasamentul parcului eolian pentru care a fost completata declaraţia privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare si transmisa autoritatilor competente.

Starea de conservare a avifaunei în zona amplasamentului parcului eolian Crucea Nord a fost în general bună, numărul de specii semnalate, precum şi efectivele acestora nefiind influenţate de funcţionarea parcului eolian.

În lunile ianuarie – martie 2020 nu au fost identificați lilieci morți în urma coliziunii cu palele turbinelor.

Rezultatele măsurătorilor de zgomot

În perioada monitorizată nu au fost efectuate măsurători ale zgomotului în cadrul parcului eolian.

Modul de gestionare a apelor uzate

Apele uzate sunt preluate prin vidanjare de către o firmă specializată iar la fiecare colectare sunt prelevate probe care sunt trimise in laborator specializat pentru analiza; valorile parametrilor chimici analizati se încadrează în limitele prevăzute prin lege.

Gestionarea deșeurilor

Deșeurile sunt colectate selectiv în cadrul parcului eolian, apoi sunt preluate de firme specializate/autorizate în vederea depozitării și apoi a reciclării acestora.

Poluări accidentale

Nu au existat poluări accidentale.